Marieke

Toetsen met de iPad

Lijst van Marieke Simonis

Apps waarmee je (formatief) kunt toetsen op de iPad

Leerkracht / Docent op Karel Eijkmanschool

Leerkracht / Docent op Karel Eijkmanschool

Apple Education Trainer/ docent/ onderwijskundige

Content Ontwikkelaar & Trainer

Ondernemer Onderwijs, Media, Cultuur (VVE, PO, VO, MBO, HBO). Geeft het onderwijs didac...

Leerkracht / Docent op Scheldemond College

docente Nederlands

Leerkracht / Docent op Stedelijke Scholengemeenschap Nehalennia

Leerkracht / Docent op Stedelijke Scholengemeenschap Nehalennia

Leerkracht / Docent op Scheldemond College

Leerkracht / Docent op Scheldemond College

Onderzoekend en ontwerpend leren: waar OGO, IPC, natuurlijk leren: onderwijsvernieuwing...