Marieke

Communicatie/leeromgeving via de iPad

Lijst van Marieke Simonis

Deze apps bieden manieren om met leerlingen te communiceren. Denk aan het delen van takenlijsten, projectbeheer, informatievoorziening en leeromgevingen

4 reacties

Showbie is een simpel programma waarbij vanuit verschillende apps werk ingeleverd kan worden bij de leraar en de leraar vervolgens het beoordeelde en van feedback voorziene werk...

1 reactie

App om overzicht te krijgen in projectmanagement, met handige todo-lijsten.

4 reacties

Elektronische leeromgeving: stuur berichten, opdrachten, reageer op leerlingen en bekijk activiteiten.

Blendspace biedt docenten en studenten een omgeving waar zij lesmateriaal kunnen aanbieden in blokken. Dit is vanuit allerlei omgevingen snel te importeren en verzamelen, indien...

Een app om te communiceren met de leerlingen. Je kunt voor een klas berichten, opdrachten en herinneringen klaarzetten.

0 reacties

Met deze app kun je woorden laten uitspreken, een spraakcomputer. De enige taal die er in zit is Engels. Vandaar dus ook goed bruikbaar voor de lessen Engels. Met in-app-aankope...

Portfolio en klassenmanagement-app om digitaal en papieren werk van leerlingen te verzamelen. Leerlingen kunnen werk inleveren en de leerkracht kan hier feedback op leveren. De ...

0 reacties

Een gratis "ELO" omgeving gebouwd rondom Google Apps. De leerkracht creëert voor de leerlingen een digitale klas en zet opdrachten uit. Leerlingen kunnen via de app of website d...