Mariekemove jpg klein

Sociale en culturele vaardigheden ontwikkelen

Lesidee van Marieke van Osch · Meerdere sectoren · Meer details
Categorieën
Doelgroep
Individueel, Groep
Type
Brainstorm / informatieverwerking, Oefening, Reflectie
Lesidee van
Gemaakt op
27 jan 2017

Op veel scholen is men bezig met 21e eeuwse vaardigheden. Welke vaardigheden dit zijn, staan in het volgende model beschreven: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden Met een reeks lesideeën zal Eduapp dit leerplankader van het SLO ondersteunen met praktisch toepasbare lesideeën. In deze lijst zal alle kennis gebundeld worden: https://eduapp.nl/profielen/marieke/lijsten/21e-eeuwse-vaardigheden

Opdracht

In de huidige maatschappij is het hebben van sociale en culturele vaardigheden essentieel. Er is veel commotie rondom vluchtelingen en ook in de politiek is er veel verdeeldheid. Het is goed dat leerlingen hier zelf een mening over kunnen vormen en deze kunnen onderbouwen met correcte media. 

In deze app kunnen de leerlingen zich verplaatsen in het zijn van een vluchteling. Vervolgens gaan zij op zoek naar een situatie in de nabije omgeving (kan ook in groepen) waar vluchtelingen zijn komen wonen. Ze kunnen er voor kiezen een vluchteling te interviewen, maar als dat te confronterend is dan kan er ook voor gekozen worden om de lokale media te gebruiken voor meer informatie. Waar komen de vluchtelingen vandaan en waarom zijn ze gevlucht? Voor jongere kinderen is het ook mogelijk zelf wat aanvullende informatie te verzamelen uit de nabije omgeving en deze met elkaar te bespreken. 

Vervolgens gaan zij in de politiek op zoek naar informatie waar intolerant gereageerd wordt op vluchtelingen. Dit mag ook uit de nabije omgeving zijn, maar er kan ook gekeken worden naar de uitlatingen van bijvoorbeeld president Trump. 

Tot slot kun je met elkaar bespreken hoe je zelf staat in het vluchtelingendebat en hoe jij zou reageren als je zelf president van een land zou zijn. Bespreek dit onderdeel in groepen maar zeker ook klassikaal om (eventuele radicale) uitlatingen te kunnen bespreken waar nodig. 

Leerdoel

Bij deze vaardigheden gaat het om het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden. Meer specifiek gaat het om het constructief kunnen communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor andere visies, uitingen en gedragingen; het (her)kennen van gedragscodes in verschillende sociale situaties; eigen gevoelens kunnen herkennen en gekanaliseerd en constructief kunnen uiten; het tonen van inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen en het bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid als burger(s) in een samenleving.

Reageer op dit lesidee

Wil je reageren? Log in of meld je aan.

Wees niet verlegen

Schrijf de eerste reactie en laat Marieke weten wat je van dit lesidee vindt.

Bekijk ook deze lesideeën van Marieke

Met de app Bru-taal kun je je taalvaardigheden opkrikken. Er zitten allerlei verschillende oefeningen in voor bijvoorbeeld de spelling van de persoonsvorm in verleden tijd en ee...

Met deze apps maak je van een presentatie - zelfs powerpoint- een filmpje. Bijvoorbeeld om in te zetten voor een "flipped" instructieles met creatieve verwerking tijdens de lesu...