Mariekemove jpg klein

Je netwerk

Lesidee van Marieke van Osch · Meerdere sectoren · Meer details
Doelgroep
Individueel, Groep
Type
Oefening, Reflectie
Lesidee van
Gemaakt op
02 sep 2013

Op veel scholen is men bezig met 21e eeuwse vaardigheden. Welke vaardigheden dit zijn, staan in het volgende model beschreven: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden Met een reeks lesideeën zal Eduapp dit leerplankader van het SLO ondersteunen met praktisch toepasbare lesideeën. In deze lijst zal alle kennis gebundeld worden: https://eduapp.nl/profielen/marieke/lijsten/21e-eeuwse-vaardigheden Vanaf 13 jaar mogen leerlingen formeel een Facebook-account aanmaken. Maar veel leerlingen wachten niet tot die dag en maken, met of zonder toestemming van ouders, een account aan. Zodra zij dit soort sociale paden bewandelen, moeten zij bewust omgaan met wat zij online zetten. 

Veel scholen zijn bezig met mediawijsheid. De competenties die leerlingen nodig hebben, worden beschreven door Mediawijzer.net: http://www.mediawijzer.net/competentiemodel  
Daarbij gaat het om begrip (hoe zit media in elkaar, hoe maken ze media en hoe is media gekleurd), gebruik (hoe werkt het?), communicatie (social media en informatie verwerken/interpreteren) en het hebben van een juiste strategie (reflectie op eigen mediagebruik). Dit lesidee is een onderdeel van het project ‘Mediawijzer met apps!’. In een doorlopende leerlijn zullen 30 lesideeën rondom apps verschijnen waarbij leerlingen werken aan deze vaardigheden.

Opdracht

Zodra leerlingen een Facebook-account aangemaakt hebben, gaan zij aan de slag om te analyseren hoe zij zich online gedragen. 

Als de leerlingen nog te jong zijn voor een Facebook-account en u wil ze wel graag laten oefenen, gebruik dan Edmodo als een omgeving om online met de leerlingen te communiceren. Edmodo is een omgeving die speciaal ontwikkeld is voor onderwijs. 

Vanaf groep 7/8 maken leerlingen een verslag van hun account en hun activiteiten. Iedere actie (like, post of reactie) analyseren ze. Waarom doe ik dit en wat is het effect op anderen om mij heen? Wie zijn deze anderen en wat wil ik met hen delen en waarom?

In het voortgezet onderwijs zijn leerlingen vaak al actief op Facebook. Zijn zij zich hier altijd bewust van geweest? Wie is hun netwerk? Kennen zij iedereen persoonlijk? Maak, bijvoorbeeld met een mindmap, een overzicht van je netwerk en activiteiten. Hoe reageren anderen op jouw posts? Kun je je netwerk in groepen indelen? Reageren deze groepen anders dan andere groepen op jouw posts?

Dit lesidee kan ook goed helpen om Facebook te bespreken: http://eduapp.nl/profielen/jasperklaassen/lesideeen/a-social-media

Een vervolgopdracht is het omgaan met minder gewenst gedrag online. Heb je ooit iets meegemaakt online dat niet sociaal was? Hoe heb je hierop gereageerd? Bespreek dit in de klas, niet online. Mochten er geen situaties in de groep zijn om te bespreken, maak dan een aantal cases waar de leerlingen op kunnen reageren. 

Leerdoel

Het gaat bij communiceren om het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap. Meer specifiek gaat het om het doelgericht kunnen uitwisselen van informatie met anderen (spreken, luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, duidelijk zijn, ruis voorkomen); kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties (gesprekken, presentaties, debatten, etc.) en het kennen van de gesprekstechnieken, -regels en sociale conventies bij elke situatie; kunnen omgaan met verschillende communicatiemiddelen (teksten, films) en het hanteren van verschillende strategieën daarbij en hebben van inzicht in de mogelijkheden die ICT biedt om effectief te communiceren. Dit lesidee draagt bij aan de volgende mediawijzer-competenties: 
B1. Bewust zijn van de medialisering van de samenleving
B3. Zien hoe media de werkelijkheid kleuren
G1. Apparaten, software en toepassingen gebruiken 
G2. Oriënteren binnen media-omgevingen
C3. Participeren in sociale netwerken
S1. Reflecteren op het eigen mediagebruik

Het sluit specifiek aan op het tussendoel C3 niveau 3: de leerling heeft een bewust vormgegeven profiel op één of meerdere netwerksites. Deelt interessante en vermakelijke content, zowel in persoonlijke als professionele contexten. Reageert alert en constructief op posts van anderen, en houdt zo de community levendig en interessant. Kan nieuwe online relaties aangaan en bestaande relaties koesteren. 
Als de cases of echte situaties met online pesten worden tegengegaan, dan sluit het ook aan bij C3 niveau 4: de leerling stimuleert de interactie tussen anderen. Bevordert de participatie van andere community members. Inspireert anderen optimaal gebruik te maken van sociale netwerken. Is behalve op zichzelf en naasten ook gericht op het gemeenschappelijke doel van de community als geheel. Waakt over de nettiquette binnen sociale netwerk en gaat uitsluiting, flaming en destructief gedrag van anderen tegen. 

Voorwaarden

 • Kennis van de app(s) en bediening ervan
 • Internetverbinding
 • Mailadressen om accounts aan te maken
 • Cases voor bespreken online pesten

Stappenplan

 1. Zorg dat aan alle voorwaarden voldaan is
 2. Bespreek de opdracht met de leerlingen of geef hen een opdrachtbeschrijving
 3. Begeleid de leerlingen in het gebruiken van social media.
 4. Maak met de leerlingen inzichtelijk hoe hun netwerk (en dus ook vrienden van vrienden) er uit ziet
 5. Reflecteer met de leerlingen individueel op hun gebruik van social media
 6. Bespreek online pesten aan de hand van echte situaties of cases
 7. Wat hebben zij ervan geleerd? Gaan zij vanaf nu bewuster om met hun online netwerk?

Tip voor thuis

Als uw kind actief is op social media, zorg dan dat u ook zelf een account heeft en weet wat een dergelijk netwerk voor impact heeft. De meeste kinderen, zeker pubers, vinden het niet echt prettig om hun ouders in hun online netwerk op te nemen. Maak hierover dus duidelijke afspraken, bijvoorbeeld over hoe zichtbaar u bent in zijn/haar netwerk.

Reageer op dit lesidee

Wil je reageren? Log in of meld je aan.

Wees niet verlegen

Schrijf de eerste reactie en laat Marieke weten wat je van dit lesidee vindt.

Bekijk ook deze lesideeën van Marieke

Met de app Bru-taal kun je je taalvaardigheden opkrikken. Er zitten allerlei verschillende oefeningen in voor bijvoorbeeld de spelling van de persoonsvorm in verleden tijd en ee...

Met deze apps maak je van een presentatie - zelfs powerpoint- een filmpje. Bijvoorbeeld om in te zetten voor een "flipped" instructieles met creatieve verwerking tijdens de lesu...