Mariekemove jpg klein

Higher Order Thinking Skills met iHots

Lesidee van Marieke van Osch · Meerdere sectoren · Meer details
Doelgroep
Groep
Type
Brainstorm / informatieverwerking, Reflectie
Lesidee van
Gemaakt op
09 apr 2016

Op veel scholen is men bezig met 21e eeuwse vaardigheden. Welke vaardigheden dit zijn, staan in het volgende model beschreven: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden Met een reeks lesideeën zal Eduapp dit leerplankader van het SLO ondersteunen met praktisch toepasbare lesideeën. In deze lijst zal alle kennis gebundeld worden: https://eduapp.nl/profielen/marieke/lijsten/21e-eeuwse-vaardigheden

Opdracht

De systematische stappen bij probleemoplossend denken zijn: het 'zien', erkennen, verkennen en verhelderen van het probleem; analyseren van het probleem; mogelijke (deel-) oplossingen inventariseren; afwegen van de mogelijke oplossingen; selecteren en indien mogelijk het toepassen en evalueren van de oplossing. Goede vragen weten te stellen zijn daarbij essentieel. Daar kan de app iHots goed bij helpen. 

In de app kan de leraar een project aanmaken en hiervoor leerlingen uitnodigen. Zo heeft de leraar een iets bepalender rol. Er kan een koppeling worden gemaakt met de gebruikte iPads. De leerkracht ziet dan ook de projecten van de leerlingen. 

Zien, erkennen en verhelderen van het probleem
Allereerst starten de leerlingen met het verkennen van het probleem. Hier kan eventueel ook de vaardigheid creatief denken (zie lesidee met Popplet) voor gebruikt worden. Ook kan er in de app gestart worden met een beginvraag. Belangrijk is dat de leerling omschrijft waar het probleem zich voordoet > situatieschets. 

Analyseren van het probleem
Nu start het echte deel van de vragen formuleren. Hier kan iHots uitermate goed in ondersteunen. Deze app draait namelijk niet om antwoorden, maar om het formuleren van goede vragen. Zoals bij Higher Order Thinking Skills ook heel belangrijk is. 

(Deel)oplossingen inventariseren
Dit is groepswerk, twee weten er meer dan één en een groep kan goed brainstormen om oplossingen te verzinnen bij de vragen. Leerlingen moeten niet alleen met oplossingen komen, maar ook voorwaarden en criteria formuleren waaronder deze oplossingen werken. 

Afwegen van oplossingen
Vervolgens kunnen oplossingen worden afgewogen. Hierbij kan ook tussen de groepen worden samengewerkt. Dus dat de ene groep de oplossingen van de andere groep krijgt en andersom. Zo kunnen ze objectief naar de oplossingen kijken. Laat de leerlingen ook teruggrijpen op de geformuleerde vragen in iHots. 

Selecteren en indien mogelijk toepassen van oplossingen
Door terug te grijpen op de onderzoeksvragen, de voorwaarden in ogenschouw te nemen kunnen de leerlingen gezamenlijk beslissen welke oplossing het beste kan gaan werken. Indien mogelijk kunnen ze de situatie simuleren om te bekijken of dit ook daadwerkelijk werkt. Of op onderzoek uit op internet of er al situaties te vinden zijn waarin deze oplossing heeft gewerkt. 

Evalueren van de oplossing
Naast de conclusie of de oplossing geslaagd is, is het ook interessant om het proces van probleemoplossend denken goed te analyseren. Als de oplossing goed is gekozen, waardoor is dit zo gekomen? Welke fasen in het proces waren heel belangrijk? En als het niet goed is gegaan, waar is het dan mis gegaan?

Leerdoel

Probleemoplossend denken en handelen is het vermogen om een probleem te (h)erkennen en tot een plan te komen om het probleem op te lossen. Meer specifiek gaat het daarbij om: - problemen signaleren, analyseren en definiëren; - strategieën kennen en hanteren om met onbekende problemen om te gaan; - oplossingsstrategieën genereren, analyseren en selecteren; - patronen en modellen creëren en beargumenteerde beslissingen nemen. Daarbij is het proces dat leidt tot het oplossen van het probleem belangrijker dan het vinden van de oplossing zelf, moet het probleem gedefinieerd zijn in een specifieke context en moet er gebruik worden gemaakt van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden om tot een oplossing te komen. Uitgewerkte leerdoelen: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/probleemoplossend-denken-en-handelen/voorbeeldmatig-leerplankader

Reageer op dit lesidee

Wil je reageren? Log in of meld je aan.

Wees niet verlegen

Schrijf de eerste reactie en laat Marieke weten wat je van dit lesidee vindt.

Bekijk ook deze lesideeën van Marieke

Met de app Bru-taal kun je je taalvaardigheden opkrikken. Er zitten allerlei verschillende oefeningen in voor bijvoorbeeld de spelling van de persoonsvorm in verleden tijd en ee...

Met deze apps maak je van een presentatie - zelfs powerpoint- een filmpje. Bijvoorbeeld om in te zetten voor een "flipped" instructieles met creatieve verwerking tijdens de lesu...