Mariekemove jpg klein

Herken de reclame!

Lesidee van Marieke van Osch · Meerdere sectoren · Meer details
Doelgroep
Groep
Type
Brainstorm / informatieverwerking, Creatie
Lesidee van
Gemaakt op
14 mei 2013

Veel scholen zijn bezig met mediawijsheid. De competenties die leerlingen nodig hebben, worden beschreven door Mediawijzer.net: http://www.mediawijzer.net/competentiemodel Daarbij gaat het om begrip (hoe zit media in elkaar, hoe maken ze media en hoe is media gekleurd), gebruik (hoe werkt het?), communicatie (social media en informatie verwerken/interpreteren) en het hebben van een juiste strategie (reflectie op eigen mediagebruik). Dit lesidee is een onderdeel van het project ‘Mediawijzer met apps!’. In een doorlopende leerlijn zullen 30 lesideeën rondom apps verschijnen waarbij leerlingen werken aan deze vaardigheden.

Opdracht

Kinderen zijn meestal een makkelijke prooi als het gaat om reclame, daarom zijn er ook veel organisaties die zich hard maken om reclame niet op te jonge kinderen los te laten. Kinderen onderscheiden meestal vanaf een jaar of 6 of een mediaboodschap een commercieel tintje heeft of informatief van aard is. 

In deze opdracht gaan de leerlingen met behulp van een mindmap mediaboodschappen interpreteren. Niet alleen moeten zij onderscheiden of het een commerciële of informatieve boodschap is. Als het een commerciële boodschap is dan moeten zij ook laten zien op basis waarvan ze concluderen dat het commercieel is. Bij jongere kinderen, of wanneer het onderwerp nieuw is, kan deze opdracht groepsgewijs worden uitgevoerd of zelfs klassikaal. Leerlingen voor wie dit geen nieuwe informatie is kunnen de opdracht individueel uitvoeren en de resultaten met elkaar vergelijken. 

Een stap moeilijker is de leerlingen de opdracht geven om zelf op zoek te gaan naar de verschillende boodschappen en in een mindmap de volgorde (van informatief stapsgewijs naar commercieel) aan te laten geven. Zij moeten dit goed onderbouwen.

Leerdoel

Dit lesidee draagt bij aan de volgende mediawijzer-competenties: 
B1. Inzicht hebben in de medialisering van de samenleving 
B2. Begrijpen hoe media gemaakt worden 
B3. Zien hoe media de werkelijkheid kleuren 
G1. Apparaten, software en toepassingen gebruiken 
C1. Informatie vinden en verwerken 
C2. Content creëren 
S2. Reflecteren op het eigen mediagebruik

Het sluit specifiek aan op het tussendoel B2 niveau 2: De leerling herkent veelgebruikte standaardtechnieken. Begrijpt hoe mediaproducenten deze technieken inzetten om hun doelstellingen te realiseren. Gebruikt deze kennis om mediaboodschappen kritisch te evalueren.  
Bovenstaand tussendoel is klassikaal haalbaar vanaf groep 5/6 van het basisonderwijs. In groep 7/8 kunnen zij zelfstandig mediaboodschappen analyseren en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs kunnen zij zelf boodschappen verzamelen en deze (met onderbouwing) op een volgorde plaatsen.

Voorwaarden

 • Kennis van de app en bediening ervan
 • Voorbeelden van boodschappen die heel herkenbaar commercieel zijn
 • Voorbeelden van boodschappen die informatief zijn maar met een commercieel tintje
 • Voorbeelden van boodschappen die informatief zijn, maar commercieel zijn op te vatten omdat de bron misschien niet betrouwbaar is
 • Voorbeelden van informatieve boodschappen
 • Leerlingen weten hoe zij een mindmap moeten maken.
 • Eventueel een internetverbinding als de mediaboodschappen online te vinden zijn

Stappenplan

 1. Zorg dat aan alle voorwaarden voldaan is
 2. Bespreek de opdracht met de leerlingen of geef hen een opdrachtbeschrijving
 3. Neem desgewenst de mediaboodschappen door met de leerlingen
 4. Begeleid de leerlingen in het analyseren van de mediaboodschappen
 5. Bespreek de uitkomsten, wat hebben zij ontdekt?
 6. Kijken zij nu anders naar media? Kritischer?

Tip voor thuis

Bekijk met leerlingen reclames, hebben zij door waar de truc zit? Laat hen eventueel met de mindmap app een overzicht maken van tv-reclames en de boodschap die zij erin ontdekken.

Reageer op dit lesidee

Wil je reageren? Log in of meld je aan.

Wees niet verlegen

Schrijf de eerste reactie en laat Marieke weten wat je van dit lesidee vindt.

Bekijk ook deze lesideeën van Marieke

Met de app Bru-taal kun je je taalvaardigheden opkrikken. Er zitten allerlei verschillende oefeningen in voor bijvoorbeeld de spelling van de persoonsvorm in verleden tijd en ee...

Met deze apps maak je van een presentatie - zelfs powerpoint- een filmpje. Bijvoorbeeld om in te zetten voor een "flipped" instructieles met creatieve verwerking tijdens de lesu...