Mariekemove jpg klein

Computational thinking met ScratchJr

Lesidee van Marieke van Osch · Meerdere sectoren · Meer details
Doelgroep
Individueel, Groep
Type
Creatie
Lesidee van
Gemaakt op
14 mei 2016

Op veel scholen is men bezig met 21e eeuwse vaardigheden. Welke vaardigheden dit zijn, staan in het volgende model beschreven: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden Met een reeks lesideeën zal Eduapp dit leerplankader van het SLO ondersteunen met praktisch toepasbare lesideeën. In deze lijst zal alle kennis gebundeld worden: https://eduapp.nl/profielen/marieke/lijsten/21e-eeuwse-vaardigheden

Opdracht

Binnen computational thinking gaat het om het procesmatig formuleren om met computertechnologie een probleem op te lossen. Een voorbeeld hiervan is programmeren. Door te programmeren kun je het geprogrammeerde onderdeel in staat stellen iets voor je op te lossen. De eerste beginselen van het programmeren kunnen al op jonge leeftijd worden aangeleerd met bijvoorbeeld een BlueBot of de BeeBot-app. Iets ingewikkelder is ScratchJr. Leerlingen kunnen met deze app een verhaal vertellen door de personen exact te laten doen wat zij stapje voor stapje programmeren. Belangrijk is om de leerlingen eerst te laten nadenken wat ze willen maken (wat moet het verhaal vertellen?), dan bedenken ze wat ze nodig hebben (figuranten, achtergrond) en vervolgens bouwen ze stap voor stap het verhaal op. Dit komt overeen met de stappen die geformuleerd staan in de leerdoelen bij computational thinking. 

In de app kunnen de leerlingen in een voorbeeldfilmpje bekijken hoe het werkt en er staan ook voorbeeldprojecten in om naar te kijken en inspiratie op te doen. Maar de uitdaging zit hem niet in het nabouwen van een idee van iemand anders, maar juist in het maken van een eigen interpretatie. 

Gegevens verzamelen, analyseren en visualiseren
Wat wil de leerling duidelijk maken met het geprogrammeerde verhaal? Wat moet er te zien zijn en welke boodschap moet overgebracht worden? Je kunt er voor kiezen om gebruik te maken van de bestaande achtergronden, maar je kunt ook zelf met foto's werken en die weer bewerken of iets tekenen. 

Probleem decompositie en abstractie. 
Het is slim om het verhaal in korte hoofdstukjes op te delen, ander wordt het lastig om het te programmeren. Liever een klein aantal stappen per hoofdstuk zodat het overzichtelijk blijft en een eventuele programmeerfout eenvoudig opgespoord kan worden dan een heel lang hoofdstuk waarbinnen analyse heel lastig is. Soms moet het verhaal ook flink samengevat worden om het programmeerbaar te maken. Een verhaal programmeren is best veel werk omdat je ieder stapje in de app moet zetten. 

Algoritmes, procedures en automatisering
Nu start het echte programmeerwerk. Dit kan een leerling alleen doen, maar dit kan ook in kleine groepjes. Zorg er dan wel voor dat bij ieder hoofdstuk een andere leerling het programmeerwerk invoert, anders is het voor sommigen alleen toekijken en daar leren ze een stuk minder van.  Probeer ervoor te zorgen dat de leerlingen ook bijvoorbeeld geluiden opnemen en niet alleen de personages laten bewegen. 

Simulatie
Na de programmeerfase komt het leukste deel, kijken of het verhaal klopt. Door in de app op het groene vlaggetje te tikken, kan bekeken worden of het verhaal goed in beeld is gebracht. Ook kan met andere leerlingen worden getest of het verhaal en de bijbehorende boodschap overkomen. 

Evaluatie
Het is aan het einde goed om te bekijken of enerzijds de boodschap is overgekomen en het doel is behaald. Maar anderzijds is het ook goed om leerlingen even op een afstandje te laten kijken naar het fenomeen programmeren. Wat hebben ze hier gedaan en kan dit ook oplossingen geven voor andere situaties. Waar in de wereld wordt programmeren nog meer gebruikt? Welke oplossingen komen daaruit voort? Zo gaat het niet alleen om het gebruik van de app maar ook om het bredere kader dat door programmeren van technologie oplossingen bereikt kunnen worden. 

Leerdoel

Computational thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en -gereedschappen. Uitgewerkte leerdoelen: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/computational-thinking/voorbeeldmatig-leerplankader

Reageer op dit lesidee

Wil je reageren? Log in of meld je aan.

Wees niet verlegen

Schrijf de eerste reactie en laat Marieke weten wat je van dit lesidee vindt.

Bekijk ook deze lesideeën van Marieke

Met de app Bru-taal kun je je taalvaardigheden opkrikken. Er zitten allerlei verschillende oefeningen in voor bijvoorbeeld de spelling van de persoonsvorm in verleden tijd en ee...

Met deze apps maak je van een presentatie - zelfs powerpoint- een filmpje. Bijvoorbeeld om in te zetten voor een "flipped" instructieles met creatieve verwerking tijdens de lesu...