Image

Marian Elzinga

Leerkracht / Docent op Rooms Katholieke Basisschool De Schelp · Primair onderwijs · Meer details

Leerkracht groep 3-4 en ICT-coördinator

Categorieën
Teamlid van
Eduapper sinds
november 2014

Dit lesidee is (naast een uitgebreide review van deze app) ook op www.rekenapps.com gepost, mét afbeeldingen: http://rekenapps.com/2013/10/16/optellen-en-aftrekken-aan-de-hand-v...

Door de woorden van de kern in te spreken, kan je vanaf kern 1 van VLL hier al ermee oefenen. Zowel woorden als letters.

App om de letters te automatiseren. Het is voor het leesproces belangrijk dat kinderen de letters snel herkennen. Letters worden ook uitgesproken.

App om te leren klokkijken, de klokt spreekt de tijden in het Nederlands (of Engels, Duits of zelfs chinees) uit. Met uren, kwartieren en de tijd per 5 minuten.

Sluit aan bij de aangeleerde letters en woorden in groep 3. Na 4 weken leesonderwijs kan de leerling dit boek zelfstandig lezen. Samen kunnen de activiteiten in het boek gespeel...

Werken met verschillende spelers in één app aan taalvaardigheden: woordenschat, werkwoordspelling, zinnen, woordvorming.

3 reacties

Met deze webapp kun je online rekenen oefenen. Tafels, breuken, optelsommen, tellen, percentagesommen en klokkijken, het zit er allemaal in. De spellen bevatten zowel kale somme...

0 reacties

Met deze app van Telekids kijk je alle afleveringen terug!