Medium

Engels

Lijst van Marco Darwish

Leerlingen krijgen de opdracht om met een bepaald budget een weekend Londen te organiseren. Dit moeten ze in tweetallen presenteren aan de klas.