Image

€25 iTuneskaart? Besteed hieraan!

Veel scholen worstelen met de vraag of ze wel van leerlingen mogen verlangen betaalde apps aan te schaffen: zij hebben het geld immers niet (of besteden het aan een broodje kebab, Red Bull en chips). Om deze discussie met ouders en leerlingen te voorkomen, geven veel scholen een brief met uitleg voor de ouders mee, én een iTuneskaart van €25,-. Hiermee koop je als school, het recht om van je te leerlingen te eisen bepaalde apps aan te schaffen, hoeveel games en muziek ze ook van die €25,- aanschaffen.

hoi ik ben tjalling maarten

Leerkracht / Docent op Montessorischool Jan Vermeer

Leerkracht / Docent op Montessorischool Jan Vermeer

Interne begeleider en bovenschools ict-begeleider

Onderwijs | Creativiteit | Vernieuwing | Digitiek

Creatief onderwijskundige, trainer van tabletscholen en mede-oprichter van Eduapp.