Image

Spelling / Taal

Lijst van Kirsten Roskes

Apps m.b.t. Spelling / Taal

Deze app is opgenomen in een leescircuit voor de groepen 1/2 en begin 3. De letters worden geoefend naast het letters maken van klei / deeg, in zand schrijven en/of op papier.