Medium

Uitproberen

Lijst van Kim Wever

Leerlingen geven elkaar les. Ze bereiden de les voor met behulp van iMovie of Keynote

Kinderen leren over het klimaat en landschappen van verschillende landen

Breng je eigen buurt in beeld. Aan de hand van geleerde begrippen bij aardrijkskunde domein leefomgeving (bovenbouw) onderzoek je de situatie in jouw eigen buurt.

Met behulp van beelden kun je een land goed leren kennen. Als afsluiting of begin van een lessenreeks over Europa gaan we een Europees land eens goed bekijken.

De leerlingen doen in groepjes onderzoek naar een natuurramp. Hierbij valt te denken aan een aardbeving, vulkaanuitbarsting, tsunami of orkaan. Wanneer zij voldoende informatie ...

Leerlingen geven in een stripverhaal de belangrijkste kenmerken van een land