Medium

Wetenschappelijk Project

Lijst van Katrien Boon

Toon

App met alle reclames. Kan leerlingen helpen om reclame te beoordelen en te leren herkennen.

Hoe je over jezelf denkt wordt beïnvloed door diverse factoren. Zo spelen de mensen om je heen en media een grote rol. In reclames op tv, op internet en in tijdschriften krijg j...

Met deze app leren leerlingen verantwoord ondernemen en wat daar de gevolgen van (kunnen) zijn.

2 reacties

Kennis over geld en bankzaken. Kleine games om te leren omgaan met geld.

0 reacties

Verhaal met quiz over geldzaken en de economie. Kan goed gebruikt worden bij de introductie van het vak economie.

App met documentaire over de geautomatiseerde financiële wereld.

0 reacties

Deze app bevat recente en historische gegevens met betrekking tot de overheidsfinanciën, zoals de rijksbegroting, de miljoenennota en het financieel jaarverslag. De app bevat ve...