Johans

Maak een MindMap

Lesidee van Johan Siegers · Primair onderwijs · Meer details
Categorieën
Doelgroep
Individueel, Groep
Type
Brainstorm / informatieverwerking, Presentatie
Lesidee van
Gemaakt op
06 feb 2013

Bij o.a. de vakken Taal en Begrijpend Lezen wordt regelmatig gebruik gemaakt van een woordweb of mindmap. Het is mijn ervaring dat in de groepen van de bovenbouw van het PO veel leerlingen het erg leuk vinden om er een te maken met (bijv.) MindMeister. Omdat de structuur van de mindmap steeds weer aangepast kan worden zijn leerlingen goed in staat een doordachte samenvatting / presentatie te maken van een verhaal of tekst.

Opdracht

Geef de leerlingen de volgende opdracht:
Arceer om te beginnen met een arceerstift de meest belangrijke woorden van de aangeboden tekst en groepeer deze in de app om het hoofdonderwerp. Gebruik kleuren om accenten te laten zien of om subgroepen te markeren. Maak vervolgens, indien gewenst, een samenvatting van de tekst en presenteer je verslag aan de groep. Dit laatste kan worden gerealiseerd door het aansluiten van een Apple TV aan het digibord.

Leerdoel

Het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken in een verhaal of tekst. Het kunnen ordenen van belangrijke woorden / begrippen van een tekst om zo tot een heldere samenvatting te komen. Verder het mondeling kunnen overbrengen van het geleerde via een presentatie van de mindmap en/of de samenvatting.

Voorwaarden

  • Kennis van de app en bediening ervan, kind kan de was doen ;)
  • Meer dan 1 iPad in de groep / samenwerken 2 leerlingen gewenst
  • Een digibord met het liefst een HDMI aansluiting
  • Wenselijk: een Apple TV in de klas

Stappenplan

  1. Zorg dat aan alle voorwaarden voldaan is
  2. Bespreek de opdracht met de leerlingen of geef hen een opdrachtbeschrijving
  3. Bespreek samen de presentaties

Tip voor op school

Ik ben me ervan bewust dat er meer mindmap apps zijn, zoals MindMapleHD, etc. dus kies je eigen favoriet! P.S. Ook bij een ander lesidee van mij over (tuin)vogels is het maken van een mindmap incl. afbeeldingen goed bruikbaar!

Reageer op dit lesidee

Wil je reageren? Log in of meld je aan.

Wees niet verlegen

Schrijf de eerste reactie en laat Johan weten wat je van dit lesidee vindt.

Bekijk ook deze lesideeën van Johan

Als onderdeel van de natuurlessen is het herkennen van vogels aan de hand van uiterlijke kenmerken en geluiden een wat minder bedeeld onderwerp. De afgelopen vogelteldagen in ja...

Na een introductie over tekenen via een PC, Tablet of iPad via een Notebook presentatie op het Smartboard koos ik voor het thema 'Donald Duck 60 jaar'. Met dit thema oefenden de...