Large

Jorien Ten Broeke

Leerkracht / Docent op De Menkotoren · Primair onderwijs · Meer details

Ik werk op basisschool De Menko-toren. Ik geef les aan groep 5/6/7.

Categorieën
Eduapper sinds
september 2013

Leerlingen leren een betoog schrijven (tekstvorm: recensie), waarin ze op verschillende niveaus van argumentatie het gelezen werk evalueren.

In deze vervolgopdracht naar aanleiding van het boekverslag wordt het leesblog gebruikt om in de onderbouw een presentatie/boekbespreking te organiseren.

Naar aanleiding van een gelezen boek wordt er een creatieve verwerkingsopdracht gemaakt. De leerlingen mogen kiezen uit een keuzemenu creatieve opdrachten of zelf met een voorst...

Een iPadtoepassing van een invulling van de rol van afsluiter die ik van CPS afgekeken heb, zie: http://www.cps.nl/blog/2014/02/11/Een-handig-hulpmiddel-om-leerlingen-feedback-t...

Auditief en visueel klanken leren herkennen, ermee leren rijmen, plaatsherkenning binnen het woord. De klanklessen zijn ook als PPT te dowloaden voor op het digibord via www.Ju...

Wij werken elke thema met een centrale letter en deze tap kun je daar heel leuk interactief bij gebruiken.

3 reacties

App voor de beginnende lezers. Sluit aan bij de methode Veilig leren lezen van Zwijsen. Drie spellen kunnen gratis gespeeld worden, het vierde spel is een in-app-aankoop.

When do we use the present continuous?

Aan de hand van de App Book Creator gaan leerlingen een boekje maken waarin ze beschrijven waar ze wonen en hoe ze daar de collectieve sector tegen komen.

Leerlingen maken van een gelezen boek 10 foto's die passen bij het boek, waaruit blijkt dat ze verder hebben gekeken dan de letterlijke betekenis. Vervolgens maken ze in de app...

2 reacties

App om verbinding te maken met een digibord met ProWise Presenter. De app kan ook gebruikt worden als stemkastje, remote voor het digibord en om samen activiteiten uit te voeren.

Leerlingen maken met puppetpals een filmpje over een bepaald cultuurgebied, waar zo veel mogelijk cultuurelementen aan bod komen.

De Spring! apps bieden actieve spelletjes voor de sensomotirische,cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van schoolkinderen. Ideale energizers die meer te bieden hebben. ...

Stripverhalen zijn voornamelijk gemaakt van beeld en worden aangevuld met hele korte teksten. Deze maak je zichtbaar met woordballonnen, denkwolken, geluidswoorden en vertelkade...

Bij de applicatie Numbers gaan we een cirkel diagram maken.

Bereken de afstand van jou huis naar school en vergelijk de oppervlakte van onze school met dat van jou huis

De kinderen hebben in kern 8 van Veilig Leren Lezen (groep 3) woorden geleerd, die eindigen op -ch of -cht. Door enkele van deze woorden te gebruiken in een kort verhaaltje krij...

Leerlingen schrijven samen een verhaal dat zich bijvoorbeeld in de middeleeuwen afspeelt.