Stringio

jorieke meester

Leerkracht / Docent op Basisschool Gerardus · Primair onderwijs · Meer details

Leerkracht groep 3

Categorieën
Eduapper sinds
november 2013

Je kunt Educreations inzetten om een student een instructie van de leerkracht opnieuw te laten beluisteren. De leerling pakt zelf een iPad, zoekt de instructie via de website va...

Binnen een minuut zoveel mogelijk woorden lezen.

Door het volgen van cijfers op een plattegrond vinden kinderen pepernoten en uiteindelijk vinden ze de staf van Sinterklaas terug.

Letterlegger voor de beginnende lezers om woorden te maken. Gebaseerd op leesmethode Veilig leren lezen.

3 reacties

App voor de beginnende lezers. Sluit aan bij de methode Veilig leren lezen van Zwijsen. Drie spellen kunnen gratis gespeeld worden, het vierde spel is een in-app-aankoop.

Omschrijving: aanvankelijk technisch lezen Doelgroep: groep 1 t/m 3/4 Prijs: € 3,59 voor iPad, iPhone en iPod. Android: € 3,79 Reviewdatum: 3-10-2013  Versie: 2.1 Apple Beoo...

Omschrijving: taalspelletjeDoelgroep: vanaf groep 3-4 t/m groep 8 (of verder) Reviewdatum: 4-10-2013  Versie: 1.0 Apple Beoordeling:  * * * *      

Terwijl je leest/ luistert begrijpen wat je leest/hoort. Print het verhaal uit van website: http://www.ziezoleerbegeleiding.com/lessen-bij-apps.html)

Van spreekwoorden een puzzel maken die de leerlingen moeten oplossen

App om te leren klokkijken, de klokt spreekt de tijden in het Nederlands (of Engels, Duits of zelfs chinees) uit. Met uren, kwartieren en de tijd per 5 minuten.

Educatieve films voor basis- en voortgezet onderwijs.

In deze app vind je leuke speltips  om in je klas te doen. Even tussendoor, na een moeilijke toets, begin van het schooljaar om je groepsvorming te stimuleren of gewoon en een o...

De kinderen gaan op zoek naar hun eigen huis via Google earth en begeven zich door de straat met streetview.

De kinderen maken zo snel mogelijk een optelsom bij een centraal getal. Als het goed gaat wordt het spel vanzelf moeilijker.

Voor de zon-kinderen in groep 3 is dit een leuke oefening met synoniemen, werkwoordsvormen en meer taaloefeningen. De moeilijkheidsgraad van de taalopdracht wordt steeds lastige...

Ons doel is om de kinderen concreet te laten zien hoe ze breuken moeten vergelijken. Dit doen we de a.h.v. De Jungleapp!

Kinderen kunnen op eigen niveau een verhaaltje maken. Hierbij kunnen ze zelf een illustratie maken. Kinderen kunnen ook elkaars verhalen lezen.

Leerling schrijft zelf verhaaltjes met bijbehorende plaatjes.