Karen lachen vaag kopie

Een bestaand gedicht zoeken, voordragen en bespreken

Lesidee van Karen Jong · Voortgezet onderwijs · Meer details
Categorieën
Doelgroep
Individueel
Type
Presentatie, Oefening, Creatie, Reflectie
Lesidee van
Gemaakt op
05 jan 2014

Leerlingen zoeken in digitale of schriftelijke bronnen een gedicht dat hen aanspreekt. Ze dragen deze schriftelijk (Pages) of via beeld (iMovie) voor. Vervolgens vertellen ze respectievelijk via beeld (iMovie) of schriftelijk (Pages) waarom ze voor dit gedicht hebben gekozen.

Opdracht

Leerlingen kiezen tussen een schriftelijke of digitale zoektocht naar een gedicht dat hen aanspreekt (de docent kan uiteraard ook kiezen voor alléén een schriftelijke of digitale zoektocht). Als de leerlingen een gedicht hebben gevonden dragen ze het voor via Pages (schriftelijk) of via iMovie (beeld), altijd met bronvermelding. Vervolgens vertellen zij via de app die ze nog niet hebben gebruikt waarom ze voor dit gedicht hebben gekozen (respectievelijk via beeld/iMovie of schriftelijk/Pages). Bespreek ze (gedeeltelijk) klassikaal; laat bijvoorbeeld enkele filmpjes zien, met toestemming van de makers. Vragen kunnen o.a. zijn: "Wie spreekt dit gedicht ook aan en waarom?", "Wat denk je dat makkelijker is; je gedicht voordragen via schrift of via beeld? Waarom denk je dat?"

Leerdoel

Eindtermen/Referentieniveaus NL voor Onderbouw VO Domeinen Leesvaardigheid, Schriftelijke en Mondelinge Taalvaardigheid (SLO): Nr. 1: Zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uitdrukken. Nr 5: In schriftelijke en digitale bronnen informatie zoeken, ordenen en beoordelen op waarde voor zichzelf en anderen. Nr 6: Deelnemen aan overleg, planning, discussie in een groep. Nr 8: Verhalen, gedichten en informatieve teksten lezen die aan de eigen belangstelling tegemoet komen en die de belevingswereld uitbreiden. Leerlingen leren in bronnen zoeken, bronnen vermelden, zichzelf presenteren en hun eigen mening onderbouwen. Ze kunnen zelf kiezen of ze een gedicht en mening voordragen via schrift of beeld. Waarschijnlijk zullen extravertere leerlingen hun gedicht eerder voordragen via schrift en hun mening via beeld. De docent kan ervoor kiezen om leerlingen de opdracht in groepjes van 2 te laten doen zodat ze ook leren samenwerken en elkaars meningen leren respecteren. De leerlingen kunnen elkaar dan bijvoobeeld helpen bij de zoektocht en de voordracht.

Voorwaarden

  • Kennis van de apps en bediening ervan (ook een goede start om de apps te leren kennen)
  • Bepaal of leerlingen zelf kunnen kiezen tussen schriftelijke of digitale informatiebronnen in hun zoektocht, zo niet dan bepaalt de docent. Geef bij digitale informatiebronnen enkele opties. Bijvoorbeeld http://wp.digischool.nl/nederlands/links/poezie/

Stappenplan

  1. Zorg dat aan alle voorwaarden voldaan is
  2. Bespreek de opdracht met de leerlingen of geef hen een opdrachtbeschrijving
  3. Leg de regels voor bronvermelding uit (afhankelijk van de bronkeuze schriftelijke en/of digitale bronvermelding)
  4. Bespreek van te voren waar je op zou kunnen letten als je een gedicht zoekt dat je moet aanspreken
  5. Bespreek de eindresultaten met de leerlingen; sommige klassikaal (met toestemming van de betreffende leerling). NB. De docent is gangmaker in deze klassikale (reflectie)gesprekken: stel veel open vragen.

Reageer op dit lesidee

Wil je reageren? Log in of meld je aan.

Wees niet verlegen

Schrijf de eerste reactie en laat Karen weten wat je van dit lesidee vindt.

Bekijk ook deze lesideeën van Karen

Op veel scholen is men bezig met 21e eeuwse vaardigheden. Welke vaardigheden dit zijn, staan in het volgende model beschreven: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-v...

Dit lesidee is een voorbeeld bij een training over het lesmodel van MOVE.nu: hoe zet je verschillende apps in bij verschillende lesfasen van het lesproces en hoe differentieer j...