Large

jolanda zwaferink

· Primair onderwijs · Meer details

Categorieën
Eduapper sinds
november 2013
Leerkracht / Docent op Basisschool Gerardus

Leerkracht groep 3

Leerling / Student op Basisschool Gerardus

Ik volg de studie PABO op het Saxion in Hengelo.

Leerkracht / Docent op Basisschool Gerardus

Leerkracht / Docent op Basisschool Gerardus

Leerkracht / Docent op Basisschool Gerardus

Leerkracht / Docent op Basisschool Gerardus

Leerkracht / Docent op St. Gerardus

Ik ben leerkracht van groep 1-2. Verder ben ik schoolopleider en zit ik in de ICT commi...

Leerkracht / Docent op Basisschool Gerardus

Ik ben (inval)leerkracht en werk nu voor het 3e jaar op de St. Gerardusschool, momentee...

Leerkracht / Docent op Ariensschool

Ik sta nu bijna 12 jaar voor de groep, waarvan 2 jaar in het SBO.

Leerkracht / Docent op Basisschool Gerardus

Leerkracht groep 8 en bovenbouwcoördinator.

Gedreven en enthousiaste intern begeleider bovenbouw en remedial teacher. Tevens verzor...

Leerkracht / Docent op St. Gerardus

Leerkracht / Docent op St. Gerardus

Leerkracht / Docent op Basisschool Gerardus

Leerkracht in de middenbouw, rekencoördinator en voorloper in het werken met i-pads.

Content Ontwikkelaar & Trainer

Ondernemer Onderwijs, Media, Cultuur (VVE, PO, VO, MBO, HBO). Geeft het onderwijs didac...

Leerkracht / Docent op Basisschool Gerardus

Enthousiaste Invalleerkracht voor stichting Koe. Ik ben werkzaam in de groepen 3-8. Mom...

Leerkracht / Docent op Basisschool Gerardus

Leerkracht groep 3.

Onderwijs | Creativiteit | Vernieuwing | Digitiek

Creatief onderwijskundige, trainer van tabletscholen en mede-oprichter van Eduapp.