Medium

Mens en Techniek

Techniek natuurkunde scheikunde

Toon

De leerlingen maken op een leuke manier serie- en parallelschakelingen en controleren wat er gebeurt als de kring open of gesloten is.

Het meten van de stroomsterkte in een serieschakeling op verschillende plaatsen in de stroomkring.

Educatieve films voor basis- en voortgezet onderwijs.