Medium

mediawijsheid

reclame analyseren

App met alle reclames. Kan leerlingen helpen om reclame te beoordelen en te leren herkennen.