Large

Jos Huisman

Eduapper sinds
januari 2013
Onderwijskundig consultant ICT

Onderwijskundig adviseur ICT en Social Media. (consultant en trainer) Ja, laten we het ...

PA(BO) Ede; vanaf 1985: C64; (Windows) trainingen; ICT-er/iCoach; leerl.adm. en -rappor...

Leerkracht / Docent op Christoffelschool voor zmlk, Polstraat 33, Didam

Leerkracht & ICT-coördinator, cluster 3 - http://www.apps.yurls.net - Eindredactr...