Iwojima flag

Maffe Middeleeuwers?

Lesidee van Jasper Klaassen · Voortgezet onderwijs · Meer details
Categorieën
Doelgroep
Groep
Type
Brainstorm / informatieverwerking, Presentatie, Oefening, Creatie, Reflectie
Lesidee van
Gemaakt op
24 jun 2013

De opdracht gaat over het maken van een vergelijking tussen de Middeleeuwen zoals beschreven in het digitale stripverhaal van Ever en de Roos en andere secundaire bronnen, alswel het onderzoeken van primaire en secundaire bronnen op hun betrouwbaarheid.

Opdracht

Leerlingen gaan een onderzoek doen naar de (leef)omstandigheden van de mensen in de tijd van de MIddeleeuwen. Hiervoor moeten ze na het lezen van het stripverhaal een aantal vragen beantwoorden.

Kies een aantal onderwerpen waarover je meer wilt komen te weten. (Dit kan ook in groepjes gedaan worden, zo kan de docent per groepje een thema aanwijzen, zij worden dan de zogenaamde expertgroepen en informeren de rest van de klas over hun bevindingen!)
Kies uit:
- woon/leefomstandigheden
- veiligheid/onveiligheid
- kleding en gebruiken
- de gelaagde samenleving
- sociale verhoudingen/rolpatronen binnen het gezin

Je gaat het stripverhaal doorzoeken naar aanwijzingen, of scene's, fragmenten die te maken hebben met de onderwerpen waar jij onderzoek naar moet doen. Maak printscreens van deze afbeeldingen en ga met behulp van Wikipedia en eventueel ander bronmateriaal uitzoeken in hoeverre het stripboek betrouwbaar te noemen is als bron. 

Wat klopt er wel, wat klopt er niet? Waarom niet of waarom wel? Denk eraan, als je iets roept, moet je het ook kunnen aantonen dat het zo is. Je andere bronnen moeten dus ook betrouwbaar zijn.

Je printscreens en de andere informatie verwerk je tenslotte in een mooie presentatie voor de rest van de klas, hiervoor gebruik je de Prezi app.  

Leerdoel

- Brononderzoek doen, met name gericht op de betrouwbaarheid van diverse bronnen.
- Werken in groepjes
- Presenteren van een onderzoek

Voorwaarden

  • Kennis van de app en bediening ervan
  • Kennis van de app Prezi
  • Kunnen samenwerken in groepen

Stappenplan

  1. Zorg dat aan alle voorwaarden voldaan is
  2. Bespreek de opdracht met de leerlingen of geef hen een opdrachtbeschrijving
  3. Laat leerlingen hun presentatie presenteren aan de rest van de klas (eventueel in expertgroepen)
  4. Evalueer klassikaal, wat klopt er van het beeld wat wij hebben van de Middeleeuwen?

Reageer op dit lesidee

Wil je reageren? Log in of meld je aan.

Wees niet verlegen

Schrijf de eerste reactie en laat Jasper weten wat je van dit lesidee vindt.

Bekijk ook deze lesideeën van Jasper

Het nieuwe schooljaar is voor veel leerlingen heel spannend, nieuwe groep, nieuwe docenten en een nieuwe 'wereld'. Jezelf voorstellen op de 'ouderwetse' manier is iets wat we al...

Hoe om te gaan met nieuwe social media zoals Facebook? Goed om in je mentorles te bespreken met je leerlingen.