Image

De iPad voor kleuters

Leuke, creatieve, onderzoekslessen voor kleuters. Lessen waarbij ruimte is voor ontdekken en eigen ideeën.

Toon

Ritmes maken op de drums van Garageband.

Kleuters leren hoe de camara op de iPad werkt door hun/ een knuffel te fotograferen in een leuke omgeving. 

3 reacties

Bordfolio is een online omgeving waar werk klaargezet kan worden voor leerlingen en leerlingen hun werk kunnen inleveren. In het platform kunnen leerlijnen ingevoerd worden om l...