Large

Irma Achterweust

Leerkracht / Docent op Bonifatius · Primair onderwijs · Meer details

Leerkracht / Docent op Bonifatius

Categorieën
Eduapper sinds
oktober 2013
0 reacties

Met deze app kun je sommen maken tot 10 of tot 20 met het rekenrek. Ook zit er een functie in om vrij te oefenen.

In deze app vind je leuke speltips  om in je klas te doen. Even tussendoor, na een moeilijke toets, begin van het schooljaar om je groepsvorming te stimuleren of gewoon en een o...

0 reacties

Met deze app leer je letters schrijven (aan elkaar), lezen en nazeggen.

Binnen een minuut zoveel mogelijk woorden lezen.

M.b.v. Deze app kun je tijdens je rekenles de oefening van het plaatsen van de getallen in de getalrij (buurgetallen) beeldend maken. De les Buurgetallen van Schatkist leent zic...

Bij deze app moeten getallen op de getallenlijn worden geplaatst. Soms moet er worden ingezoomd. Zo moet je dan bijvoorbeeld inzoomen tussen de 10 en 20 om het getal 15 te kunn...

Deze app kan gebruikt worden als inleiding op een rekenles over de getallenlijn, of als extra oefening voor kinderen die niet voldoende getalbegrip hebben. 

Oefenen met de aangeboden letters, de plaatsbepaling en de elementaire leeshandeling.

Deze app wordt in dit lesidee gebruikt als verwerkingsactiviteit; de kinderen oefenen met de kleuren in het Engels.

Kinderen bekend laten worden met Engelse woordjes over verschillende thema's.

De app kan toegepast worden bij een les Engels voor kinderen in groep 3. De docent neemt eerst alle woorden die in de app aan bod komen door. Vervolgens zoekt de docent afbeeldi...

De les begint met een klassikale uitleg waarin de woorden die geleerd gaan worden besproken worden. Zowel visueel als auditief materiaal wordt hier aangeboden. Vervolgens kunnen...

Leer de leesletters met deze app: hoofdletters en kleine letters. Koppel ook de letters aan woorden die bij deze letters horen en leer ze allemaal!

Leuke game die hoort bij de spellingmethode Taal Actief van Malmberg. De app is mooi vormgegeven en de leerlingen kunnen spelenderwijs met spelling aan de slag.

Met deze app oefen je een bepaalde letter. En ga je daarna aan de slag met die letter. 

2 reacties

Met Splits kunnen kinderen in groep 3 van de basisschool het splitsen van getallen oefenen. Bij het rekenen is splitsen belangrijk om de erbij- en eraf-sommen te kunnen maken. ...

Deze app gebruiken tijdens zelfstandig werken. Je kunt ook tafels oefenen op de computer, maar een tablet is aan de eigen tafel te gebruiken. Dat is rustiger voor met name leerl...

Tijdens zelfstandig werken oefenen leerlingen de tafels op de iPad door snoepjes te vullen met het juiste antwoord op een keersom. Het snoepje wordt vervolgens gevoerd aan het m...