Medium

Taal

Lijst van Irene Juf

Toon

Ontwikkel je woordenschat. Erg geschikt voor beelddenkers.

1 reactie

Met deze webapp kun je online taal oefenen. Flitsen, dictee, zinsontleden, woordenschat, werkwoorden, spelling of lezen, het zit er allemaal in. De omgeving is adaptief, dus pas...