Hillie 2013 maart

Presenteren - feedback geven

Lesidee van Hillie de Jong · Voortgezet onderwijs · Meer details
Categorieën
Doelgroep
Individueel
Type
Klassikale instructie
Lesidee van
Gemaakt op
14 mrt 2013
Leerkracht / Docent op Vechtdal College Scholengemeenschap

Docent natuur-/scheikunde en Engels

trainer tablets, maker digitaal leermateriaal

Ik zeg: "Doe meer met talenten van kinderen!" Juf basischool, creatief, sportief, tra...

Leerkracht / Docent op Mediacollege Amsterdam Ma

Leerkracht / Docent op Mediacollege Amsterdam Ma

Onderwijs | Creativiteit | Vernieuwing | Digitiek

Creatief onderwijskundige, trainer van tabletscholen en mede-oprichter van Eduapp.

Leerkracht / Docent op Mediacollege Amsterdam Ma

Leerkracht / Docent op Mediacollege Amsterdam Ma

directeur

Leerkracht / Docent op Mediacollege Amsterdam Ma

Docent op MBO Nederlands / Marketing Communicatie / Copywriting / Bedrijfskunde / Rekenen

procesbegeleider/adviseur cultuureducatie

Bureau Nicholasso Procesbegeleiding | Advies | Coaching | Advies en inspiratie voor Cu...

Leerkracht / Docent op Mediacollege Amsterdam Ma

Leerkracht / Docent op Mediacollege Amsterdam Ma