Medium

Wereldoriëntatie bovenbouw basisschool

Lesidee van Hille Voss · Primair onderwijs · Meer details
Categorieën
Doelgroep
Groep
Type
Oefening
Lesidee van
Gemaakt op
08 mei 2013

Kinderen leren over het klimaat en landschappen van verschillende landen

Opdracht

De bedoeling is dat de klas wordt opgedeeld in groepjes van ongeveer 4/5 leerlingen. De groepjes kiezen allemaal één onderwerp (neerslag, gebergten, vulkanen enz.). Met behulp van de App Spotzi-Atlas moeten zij verschillende vragen beantwoorden over het betreffende onderwerp. Een voorbeeldvraag bij het onderwerp neerslag is: 'In welk continent valt jaarlijks de meeste neerslag?' of bij vulkanen: 'In welke landen zijn er vulkanen?'. Elk onderwerp heeft een apart vragenblad. Aan het eind van de les worden alle onderwerpen en de bijbehorende vragen klassikaal besproken.

Leerdoel

1. Leerlingen leren op een makkelijke en leuke manier omgaan met een 'atlas' en verschillende wereldkaarten. 
2. Leerlingen leren meer over verschillende begrippen als 'neerslag', 'klimaat' en 'vulkanen'
3. Leerlingen leren verschillende kenmerken van verschillende landen

Deze leerdoelen sluiten aan bij de leerdoelen 49 en 50: Kerndoel 49 = de leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.
Kerndoel 50 = de leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld

Voorwaarden

  • Beschikking/toegang tot de app
  • Kennis van de app en bediening ervan
  • Beschikking over Ipads/pc's

Stappenplan

  1. Zorg dat aan alle voorwaarden voldaan is
  2. Geef de leerlingen een opdrachtbeschrijving
  3. Maak groepjes
  4. De groepjes kiezen een onderwerp naar keuze
  5. Geef de leerlingen het vragenblad over het betreffende onderwerp
  6. Bespreek alle onderwerpen en de bijbehorende vragen klassikaal

Tip voor op school

Om het moeilijker te maken voor leerlingen met een hoger niveau, kan de app ook in het Engels worden getoond, waardoor de leerlingen zowel aardrijkskundige kennis als Engels leren.

Reageer op dit lesidee

Wil je reageren? Log in of meld je aan.

Wees niet verlegen

Schrijf de eerste reactie en laat Hille weten wat je van dit lesidee vindt.