Image

Osmo met Nederlandse woorden

Lesidee van Hilde Bakker · Primair onderwijs · Meer details
Categorieën
Type
Oefening
Lesidee van
Gemaakt op
12 feb 2015

Binnen Osmo kan je je eigen woordenlijst toevoegen. Op deze manier kunnen leerlingen niet alleen Engelse woordjes oefenen, maar ook de woorden die bijvoorbeeld in Veilig Leren Lezen worden aangeboden.

Opdracht

Speel alleen of tegen elkaar. Kijk goed naar het plaatje en leg het woord met de letterblokjes van Osmo.

Leerdoel

Kerndoel 10 De leerlingen leren bij de doelen onder ‘mondeling taalonderwijs’ en ‘schriftelijk taalonderwijs’ strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen. Kerndoel 11 De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen: regels voor het spellen van werkwoorden; regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden; regels voor het gebruik van leestekens. Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op: ontwikkeling fonemisch bewustzijn herkennen van beginrijm in langgerekte woorden herkennen van beginrijm in gewoon uitgesproken woorden toepassen van beginrijm klinker in een woord isoleren auditieve analyse op klankniveau auditieve synthese op klankniveau letters kunnen benoemen spellen van klankzuivere woorden op basis van de elementaire spelhandeling

Reageer op dit lesidee

Wil je reageren? Log in of meld je aan.

Wees niet verlegen

Schrijf de eerste reactie en laat Hilde weten wat je van dit lesidee vindt.