Medium

Taal

Toon

Het uitbreiden van de woordenschat per seizoen.

App om woordenschat te oefenen met als thema de seizoenen.

App om de blokletters en getallen te leren schrijven.