Medium

Nederlands apps die zinvol zijn voor havo/vwo

Lijst van Hennie Feitsma

Toon

Een filmpje maken waarmee leerlingen hun klasgenoten overtuigen om een boek wel of juist niet te lezen.

De leerlingen maken kennis met gedichten.Ze gaan op een creatieve manier iets met gedichten doen.

Woordenboek met meer dan 40.000 Nederlandse woorden. Veel woorden hebben een betekenisomschrijving, synoniemen, tegenstelling en/of een plaatje ter verduidelijking. Ook vervoegi...