10265596 690577831033993 4927955418960718747 o

Aanvankelijk lezen

Lijst van Gabien Borm

Apps om in te zetten bij de start van het leesproces. (onderbouw)

Toon

Met deze app voor kleuters leren de jongsten de letters. De letters worden aan plaatjes gekoppeld.

Oefenen en verwerken van de les fonemisch bewustzijn auditieve synthese. Welke letter hoor je vooraan?Past perfect bij de les 'Isoleren van klanken' les 6 (IK6)

Leer de leesletters met deze app: hoofdletters en kleine letters. Koppel ook de letters aan woorden die bij deze letters horen en leer ze allemaal!

Letterlegger voor de beginnende lezers om woorden te maken. Gebaseerd op leesmethode Veilig leren lezen.

Woordjes worden gehakt en geplakt terwijl een hand de beweging laat zien. De klanken en woorden worden tevens uitgesproken.

App om de letters en cijfers te leren met vijf verschillende niveau's.

App om de letters en cijfers te leren met vier verschillende niveau's. In deze versie ook de schrijfletters.

3 reacties

App voor de beginnende lezers. Sluit aan bij de methode Veilig leren lezen van Zwijsen. Drie spellen kunnen gratis gespeeld worden, het vierde spel is een in-app-aankoop.

App om woordenschat te oefenen rondom het thema de de zee.

App om woordenschat te oefenen met als thema de seizoenen.

Letterplankje om woorden neer te leggen. Je kan zelf instellen of de letters fonetisch worden uitgesproken en of woorden bij het neerleggen worden uitgesproken. Stem is in hoogt...

Leer woorden van drie letters spellen. In de app kun je ook eigen woordenlijsten maken, bewerken en inspreken.

App om te ondersteunen bij het leren lezen en schrijven. Veel Nederlandse basisschoolwoorden zitten in de app verwerkt. Deel 2 gaat in op het leren schrijven.

App om te ondersteunen bij het leren lezen en schrijven. Veel Nederlandse basisschoolwoorden zitten in de app verwerkt. Deel 1 gaat in op het leren lezen door eerst het woord te...

Met deze app leer je woorden en zinnen lezen en woorden spellen. Het is een mooi vervolg op de app waarmee je letters leert van Juf Jannie.

Bij elk van de 26 verhaaltjes van Het Lettercircus hoort een zoekplaat. Daarin zitten letters verstopt. Wie vindt de meeste?

Leer met LeesRees woordjes leren. Met 200 woorden in 4 moeilijkheidsniveaus en een stopwatchfunctie. De woorden sluiten aan bij groep 3.

Deze app leert kinderen letters en klanken te combineren tot woorden en zelf de woorden te maken op basis van de klank. De woorden lopen op in moeilijkheidsgraad van de eenvoudi...

Met deze app leren de kinderen de letters en de bijbehorende klanken. Het aanbieden van letters gebeurt in de volgorde van de meest gangbare methodes voor aanvankelijk technisch...

App om de letters te automatiseren. Het is voor het leesproces belangrijk dat kinderen de letters snel herkennen. Letters worden ook uitgesproken.

0 reacties

Deze app is een vervolg op klankklas 1 en bevat opdrachten gericht op de herkenning van klanken en is bedoeld als oefening bij het aanvankelijk lezen ( t, n, b, oo, ee). De kind...

240 oefeningen met dubbelklanken in 3 verschillende niveau's met een uitleg over de samenklanken. Oefen: eu, oe, ei, aa, ee, oo, ie, ij, au ou, uu en de ui.

0 reacties

Deze app oefent het lezen in spelvorm door het woord boven in het scherm te lezen en vervolgens te zoeken in de kleurplaat. Er wordt begonnen bij het aanvankelijk leesonderwijs ...

In de app leren beginnende lezers volgens de drietrapsopbouw letters herkennen: introduceren - (passief) herkennen - (actief) oefenen. De app richt zich op het leren herkennen e...

Sluit aan bij de aangeleerde letters en woorden in groep 3. Na 4 weken leesonderwijs kan de leerling dit boek zelfstandig lezen. Samen kunnen de activiteiten in het boek gespeel...

0 reacties

Sluit aan bij de aangeleerde letters en woorden in groep 3. Na 7 weken leesonderwijs kan de leerling dit boek zelfstandig lezen. Samen kunnen de activiteiten in het boek gespeel...

0 reacties

Sluit aan bij de aangeleerde letters en woorden in groep 3. Na 10 weken leesonderwijs kan de leerling dit boek zelfstandig lezen. Samen kunnen de activiteiten in het boek gespee...

0 reacties

Sluit aan bij de aangeleerde letters en woorden in groep 3. Na 13 weken leesonderwijs kan de leerling dit boek zelfstandig lezen. Samen kunnen de activiteiten in het boek gespee...

Sluit aan bij de aangeleerde letters en woorden in groep 3. Na 16 weken leesonderwijs kan de leerling dit boek zelfstandig lezen. Samen kunnen de activiteiten in het boek gespee...

0 reacties

In deze derde app van de kleuteruniversiteit ga je weer een aantal nieuwe letters leren. In deze app leer je de letters: h, z, a, k, d en g.