Falco

Globalisering in winkelstraten

Lesidee van Falco Zwinkels · Voortgezet onderwijs · Meer details
Doelgroep
Individueel, Groep
Type
Oefening
Lesidee van
Gemaakt op
30 dec 2014

Weet jij hoeveel winkels in een Nederlandse winkelstraat eigendom zijn van multinationals? En welke winkels nog Nederlands zijn? In deze opdracht ga je de globalisering in een Nederlandse winkelstraat onderzoeken.

Opdracht

Stap 1 Oriëntatie op het onderwerp
Je gaat van een hoofdwinkelstraat in een Nederlandse plaats onderzoeken in welke mate deze geglobaliseerd is. Kijk met Google Street View eens rond in de straat om een beter beeld te krijgen van de verscheidenheid aan winkels in deze straat.

Stap 2 Deelvragen formuleren
De hoofdvraag is: in welke mate is de onderzochte winkelstraat geglobaliseerd? Deze vraag moet je op twee niveaus beantwoorden: op het niveau van de individuele winkels en op het niveau van de hele straat.
a Bedenk bij de hoofdvraag enkele deelvragen waarmee je de hoofdvraag op beide niveaus kunt beantwoorden. Ga ervan uit dat er winkels zijn die helemaal niet, enigszins of volledig geglobaliseerd zijn.
b Laat de docent je deelvragen beoordelen.
c Bedenk een classificatie: wanneer vind je dat een winkelstraat matig, gemiddeld, sterk of zeer sterk geglobaliseerd is? Gebruik deze classificatie bij het beantwoorden van de hoofdvraag op straatniveau (stap 4).

Stap 3 Informatie verzamelen
a Maak met behulp van Street View een lijst van twintig winkels die aan elkaar grenzen.
b Zoek met behulp van het internet uit welk bedrijf de eigenaar is van elke winkel.
c Deel de winkels in: welke zijn helemaal niet, enigszins of volledig geglobaliseerd? 

Stap 4 Vragen beantwoorden
Beantwoord je deelvragen en de hoofdvraag op het niveau van de winkels en op het niveau van de straat.

Stap 5 Presenteren
Presenteer je bevindingen in een cirkelgrafiek. Je kunt hiervoor een spreadsheet app zoals Excel of Numbers gebruiken. Vergeet de titel en de legenda niet. 

Stap 6 Nabespreken
Bespreek de resultaten in de klas:
- Komen de classificaties overeen?
- Als er verschillende winkelstraten onderzocht zijn: zijn er verschillen en zo ja, waarom?

Leerdoel

- Je kunt onderzoek doen volgens het stappenplan.
- Je kunt bij een gegeven hoofdvraag deelvragen formuleren.
- Je kunt kennis over globalisering toepassen in een onderzoek.

Voorwaarden

  • Kennis van de app en bediening ervan
  • Kennis van economische globalisering zoals in Humboldt leerjaar 3, hoofdstuk 4.

Reageer op dit lesidee

Wil je reageren? Log in of meld je aan.

Solene Klip Weet u misschien 1 of 2 goede deelvragen?

bijna 3 jaar geleden

Bekijk ook deze lesideeën van Falco

Leerlingen verzamelen gegevens over de loop van de Mekong. Vervolgens gaan ze rekenen met verhang en verval. Deze opdracht hoort bij Humboldt, leerjaar 1, paragraaf 6.1.

Leerlingen onderzoeken het schuiven van continenten en het ontstaan van gebergten. Deze opdracht hoort bij Humboldt, leerjaar 2, paragrafen 2.1 en 2.2.