Image

Ethologisch onderzoek (oefenen)

Lesidee van Ellen van Rhijn · Voortgezet onderwijs · Meer details
Doelgroep
Individueel, Groep
Type
Oefening, Creatie
Lesidee van
Gemaakt op
29 mrt 2013

Er is een veelheid aan beeldmateriaal te vinden op YouTube met diergedrag. Dit beeldmateriaal is te gebruiken bij het oefenen van het maken van een ethogram en een protocol bij het onderwerp Gedrag/Ethologie binnen de lessen Biologie.
Hieronder is een opdracht uitgewerkt voor de vossenburcht bij de Oostvaardersplassen, maar deze locatie en deze dieren kunnen natuurlijk vervangen worden voor ieder willekeurig dier waarvan beeldmateriaal beschikbaar is via YouTube.

Opdracht

De leerlingen gebruiken YouTube om, na een korte introductie over gedragselementen, het maken  van een ethogram en een protocol, zelf een ethogram te gaan maken van het gedrag van de (jonge) vossen.
De opdracht kan in één les worden uitgevoerd of over een langere tijdsperiode, waarbij er ook naar de veranderingen/ontwikkelingen in het gedrag van de jonge dieren gekeken kan worden.

Gebruik in YouTube de zoekterm 'volgdevos' of 'staatbosbeheer 1', en ga naar het kanaal van Staatsbosbeheer. Op dit kanaal zijn de betreffende filmpjes te vinden.

De gemaakte ethogrammen en protocollen kunnen via de mail naar de docent gestuurd worden of op de ELO ingeleverd worden

Leerdoel

- de leerling kan een ethogram maken
- de leerling kan een protocol maken
- de leerling kan over een langere periode verschillen zien in gedragselementen die een dier vertoont.

Vanuit de officiele programma's:
VO Onderbouw:
31. De leerling leert onder andere door praktisch werk kennis te verwerven over en
inzicht te verkrijgen in processen uit de levende en niet-levende natuur en hun
relatie met omgeving en milieu.

VO Bovenbouw VMBO TL:
BI/K/11 Reageren op prikkels
De kandidaat kan
1 toelichten dat gedrag bij dieren uit een reeks samenhangende handelingen bestaat, en kan aan de hand van concrete voorbeelden uitleggen dat gedrag afhankelijk is van inwendige en uitwendige prikkels

VO Bovenbouw havo:
Subdomein E3: Gedrag van mens en dier
22.De kandidaat heeft inzicht in de organisatie, ontwikkeling en functie van gedrag, en kent methoden die bij gedragsonderzoek gebruikt worden.

VO Bovenbouw vwo:
Subdomein E3: Ethologie
21. De kandidaat heeft inzicht in de organisatie, ontwikkeling en functie van gedrag, en kent methoden die bij gedragsonderzoek gebruikt worden.

Voorwaarden

  • Kennis van de app en bediening ervan
  • Kennis van de basisbegrippen van ethologie
  • Goed werkend wireless netwerk

Stappenplan

  1. Zorg dat aan alle voorwaarden voldaan is
  2. Bespreek de opdracht met de leerlingen of geef hen een opdrachtbeschrijving
  3. Zorg dat je de juiste zoekterm voor de leerlingen paraat hebt, zodat ze naar het juiste audiovisuele-materiaal op YouTube gaan

Reageer op dit lesidee

Wil je reageren? Log in of meld je aan.

Wees niet verlegen

Schrijf de eerste reactie en laat Ellen weten wat je van dit lesidee vindt.

Bekijk ook deze lesideeën van Ellen

Voor leerlingen die bezwaren hebben tegen een echt snijpracticum is dit een bruikbaar alternatief.

Gebruik je eigen lijf om de orgaanstelsels te verkennen.