Image

Geschiedenis onderbouw

Lijst van Eva Folkerts

0 reacties

Met deze app van het Nationaal Historisch Museum leer je over bijzondere historische plaatsen en de verhalen die erbij horen.

0 reacties

Deze app staat vol informatie over de Gouden Eeuw. De informatie is afkomstig van het Historisch Nieuwsblad.

3 reacties

App over de tijd van monniken en ridders. Leer over het hofstelsel, het leenstelsel, de verspreiding van het christendom en het ontstaan van de islam.

1 reactie

App over de tijd van steden en staten. Leer over de opkomst van handel, ambacht, stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden. Leer ook over het conflict in d...

0 reacties

App over de tijd van jagers en boeren. Leer over de levenwijze van jagers en verzamelaars, het ontstaan van landbouw en het ontstaan van de eerste steden.

0 reacties

App met verhalen uit de vaderlandse geschiedenis. Ervaar het verleden op de plaats waar het zich daadwerkelijk afspeelde. De Canonkijker is het mobiele verlengstuk van www.regio...

Stripverhaal over de Middeleeuwen waar in het onderwijs een goed lesidee aan verbonden kan worden.