Esther bunkers 2

cluster 3 apps

Lijst met bruikbare apps lln. met syndroom van down in het basisonderwijs

Leerkracht van enthousiaste 6 & 7 jarigen, ict-coördinator, muziek, web 2.0, grafis...

Ouder / Verzorger

Ouder van 3 kinderen. Ontwikkelaar en maak in mijn vrije tijd wat apps voor mijn zoon v...