Medium

ak- apps RVEC ewi

Lijst van Els Witmer

De leerlingen doen in groepjes onderzoek naar een natuurramp. Hierbij valt te denken aan een aardbeving, vulkaanuitbarsting, tsunami of orkaan. Wanneer zij voldoende informatie ...

Tijdens het veldwerk gaan leerlingen niet een voorgekookt boekje met opdrachten invullen maar maken zij een film van hun activiteiten.

Breng je eigen buurt in beeld. Aan de hand van geleerde begrippen bij aardrijkskunde domein leefomgeving (bovenbouw) onderzoek je de situatie in jouw eigen buurt.

Met behulp van UN Country Stats krijgen leerlingen in beeld wat de demografische verschillen zijn in de wereld. Deel 1 is een individuele opdracht, deel 2 wordt gemaakt in groep...

Met behulp van EarthViewer duiken de leerlingen in de geologische geschiedenis van een gebergte en verklaren het ontstaan van het gebergte. Zo kunnen ze een groot deel van hun k...