Eline3

Bronnen van energie

Lijst van Eline Verhagen

Instructie H2.1 Deel I te gebruiken voor de klas tijdens de les.In de Nearpod presentatie zit o.a. een filmpje die weer gemaakt is met de app Puppet pals en daarin zitten weer t...

Hoort bij De Geo leerjaar 3 BB3 H2.1 deel 1

De leerlingen testen hun kennis aan de hand van de toets.

Instructie en verwerking bij De Geo 1.2.Deel 1 Fossiele brandstoffen, steenkool en aardgas.