Large

duncan lambeck

Eduapper sinds
april 2018

Veel over Wiskunde en spelling

Quiz over soortelijke weerstand voor 3 vwo

Na instructie en inoefening heb ik een Kahoot! aangemaakt waarbij de kinderen konden bewijzen of ze het leerdoel hadden behaald.

Brainstorm over het nut van vrijwilligers. Ervaringen met vrijwilligerswerk?

Als je potlood gestolen wordt, valt de schade mee. Als je scooter gestolen wordt, ben je veel geld kwijt. Tenzij je de scooter goed tegen diefstal verzekerd hebt. Dan krijg je g...

Karel de Grote

Zoek op internet kahoot.it En log in met game-pin: 557480

De coole Quizzzzz

Op mijn yurls site staan heel veel kahoot quizzen. Werkwoordspelling, spelling, taal, meander, brandaan, topo etc.

In deze komen de samenstelling van het bloed en de daarbij behorende functies aan bod.

Met de app/website plickers, koppel je de namen van leerlingen aan QR codes. Stel de klas via het smartboard een vraag. De leerlingen houden de juiste zijde van de QR code omhoo...

Eenvoudige quiz met multiple choice

Met Kahoot test je op een snelle, attractieve en digitale, interactieve manier de kennis van je leerlingen over woordenschat, grammatica, spelling en andere onderwerpen.

Via explain everything een uitleg over hoe je leuke quizzen kunt maken via de site Kahoot. Dit filmpje is gemaakt voor leerlingen maar is ook heel handig voor leerkrachten, wat ...

De leerlingen bekijken een Klokhuis filmpje met een quiz over Karel de Grote.Tijdens het filmpje worden multiple choice vragen gesteld die de leerlingen met de online Quiz site ...

Kahoot is een makkelijk te gebruiken student-response systeem dat werkt op elk apparaat. Het stelt je in staat om een serie meerkeuzevragen (quiz), meningsvragen of enquêtevrage...