Image

apps to use

Leerlingen maken een mindmap over een bepaald onderwerp om voorkennis te activeren.