Pasfoto

Aardrijkskunde

Lijst van Christiaan Diem

Apps voor in de AK les.

Student Hogeschool Erasmus

Student Hogeschool Erasmus

Leerkracht / Docent op De kunsthumaniora

Leerkracht / Docent op De kunsthumaniora

Leerkracht / Docent op Cals College Roomskatholiek Scholengemeenschap

Leerkracht / Docent op Cals College Roomskatholiek Scholengemeenschap

Leerkracht / Docent op Ashram College Rooms Katholieke Scholengemeenschap

Docent aardrijkskunde

Ict-coördinator, mediathecaris

Ict-coördinator en mediathecaris van Netwerkschool Helicon opleidingen MBO Velp

Leerkracht / Docent op TCC lyceumstraat

Hoi

Leerkracht / Docent op Antoon Schellenscollege

Docent aardrijkskunde met een bovenmatige interesse in de onderwijskundige inzet van ICT.

Leerkracht / Docent op Ashram College Rooms Katholieke Scholengemeenschap

Docent Aardrijkskunde en Mondo (wereldburgerschap). Bezig met iPadproeftuin.

Leerkracht / Docent op Scheldemond College

Door digitale technieken hoop ik dat de leerlingen het vak aardrijkskunde nog interessa...

Leerkracht / Docent op Van de Capellen - Lassuslaan

Leerkracht / Docent op Van de Capellen - Lassuslaan

Leerkracht / Docent op Canisius College Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo

Docent aardrijkskunde / Docent informatica / ICT coördinator

Leerkracht / Docent op CSG Eekeringe

Leerkracht / Docent op CSG Eekeringe

Leerkracht / Docent op Insula College

Leerkracht / Docent op Insula College

Leerkracht / Docent op Emelwerda College Christelijke Scholengemeenschap

Docent gs en ak en Internationalisering. Interesse in kunst cultuur en reizen over de w...

Leerkracht / Docent op Maaswaal College

Leerkracht / Docent op Maaswaal College

Leerkracht / Docent op coornhert

Leerkracht / Docent op coornhert

Leerkracht / Docent op Canisius College

Docent M&M, Economie

Leerkracht / Docent op De Korenaer School

Leerkracht / Docent op De Korenaer School