Joop 2012

Aardrijkskunde en Nederlands

Lijst van Joop de Vries

Interessante apps voor AK en Nederlands in vmbo TGL

Toon
0 reacties

Vlieg met je vingers over de wereld met deze app. Bekijk verre landen of juist je eigen buurt.

Foto-encyclopedie van alle nationale parken.

Leerlingen gaan een stamboom uitwerken van een (fictieve) familie.  Ze maken daarbij gebruik van vocabulaire dat ze hebben geleerd en illustreren met plaatjes, tekeningen en fot...

Laat de leerlingen in groepen van vier aan het einde van de les een samenvatting maken met behulp van SimpleMind+ De daaropvolgende les kan hiermee de voorkennis te geactiveerd ...

Hoe je over jezelf denkt wordt beïnvloed door diverse factoren. Zo spelen de mensen om je heen en media een grote rol. In reclames op tv, op internet en in tijdschriften krijg j...

De leerlingen gaan in groepjes een stripverhaal maken met behulp van ComicBook. Vraag aan de kinderen of ze zelf wel eens stripboeken lezen? Zo ja, welke? Wat de verschillen zij...

Leerlingen kunnen hun stof samenvatten via evernote en daarbij afbeeldingen, mediaclips etc. toevoegen. Via evernote peek kunnen leerlingen hun aantekeningen direct verwerken to...

2 reacties

Test je kennis over Nederlandse spreekwoorden en gezegdes. Oefen met 300 spreekwoorden en meer dan 1500 gezegdes.

Met de app Bru-taal kun je je taalvaardigheden opkrikken. Er zitten allerlei verschillende oefeningen in voor bijvoorbeeld de spelling van de persoonsvorm in verleden tijd en ee...

1 reactie

Speel scrabble met anderen. Als je de taal op bijvoorbeeld Engels instelt dan leer je ook nog Engelse woorden!

0 reacties

Woordspel dat je met anderen speelt. Speel het eens in een andere dan je eigen taal en leer ook deze taal kennen (6 talen).

0 reacties

Ontdek woorden in een letterveld. Doe het zo snel mogelijk en speel samen met anderen.

Een leuke manier om leerlingen zelf te laten werken aan de voorbereiding van de komende toets.

Het staat zo vaak in opdrachten en toetsen: leg uit, beargumenteer, enz. Dat heb je niet zo maar onder de knie. Decider App helpt je om heldere keuzes te maken waar goede redene...

Machinarium is een prachtige game waarbij het draait om puzzels oplossen. Die kun je alleen oplossen, maar dan kan natuurlijk ook samen.

Je gaat in deze les solliciteren naar een baan. Eerst zoek je wat dingen uit over arbeid.

Organisaties groeien.Net als mensen.Deels vanzelf.Deels door invloeden van buitenaf.

In de les gaan leerlingen aan de slag met foto's van hun eigen familieleden en of vrienden.

Comic Life is een nederlandstalige app waarmee je op een eenvoudige manier een stripverhaal kunt maken. Met behulp van gevonden plaatjes op internet (let op gebruiksrechten!) of...

Een groot maatschappelijk probleem is het fileprobleem. In deze les ga je dat onderzoeken. Let op: als je op de iPad zoekt moet je ook kijken bij iPhone apps, anders zul je n...

4 reacties

App om spellingsvaardigheden te verbeteren. Met uitleg waarom een antwoord niet goed is. Je oefent op drie niveaus van de referentiekaders van Meijerink.

0 reacties

De Laagland app bevat leestips over boeken, die men kan gebruiken bij het vormen van een literatuurlijst. Je kunt zoeken op auteur en titel, maar ook op genre en periode. Bij el...

0 reacties

App waarin een woordpakket (door leerling of leraar) ingevoerd kan worden met spraak en/of tekst. De app onthoudt hoe er geoefend wordt en wat de scores daarvan waren.

Woordenboek Nederlands met 40.000 trefwoorden en tienduizenden voorbeeldzinnen, uitdrukkingen en gangbaar idioom.

Deze app helpt bij het vervoegen van de werkwoorden tijdens het schrijven van een eigen tekst. Door middel van stapsgewijze instructies en extra uitleg leert de gebruiker de wer...

0 reacties

Oefen met deze app de zinsontleding. Hak de zinnen zinsdelen en bepaal hot zinsdeel het onderwerp, de persoonsvorm, het werkwoordelijk gezegde, het lijdend voorwerp, het meewerk...