Gvgaldos

Grace Galdos

Ouder / Verzorger · Meer details

Moeder van 2 opgroeiende jongens. Mogelijkheden iPads en nieuwe media in opvoeding?

Eduapper sinds
december 2012
Toon
Pr source
Open uri20130121 4845 14jf2jb
Open uri20130125 17110 1a93q10
Open uri20130121 4849 1ex3sa7
Open uri20130130 17121 i0238o

Apps voor schrijven, (begrijpend) lezen, spelling & woordenschat

Open uri20140312 30735 1f7u1k0
Open uri20121219 2 eg76lo
Open uri20121220 2 su7c0d
Open uri20121221 2 1pg39hu
Open uri20121219 2 om6nsl

Getallenbegrijp, tafels, geld, tijd, meten