Medium

Agnes

Lijst van Agnes evers

werkwoordspelling

De kinderen oefenen met het zoeken van de persoonsvorm / het onderwerp in de zin.