Medium

Brainstorming

Leerlingen maken een mindmap over een bepaald onderwerp om voorkennis te activeren.