Image

Nederlands

De leerlingen maken kennis met gedichten.Ze gaan op een creatieve manier iets met gedichten doen.