Medium

Nask

Toon

Meet de verschillende karakteristieken van beweging en maak het zichtbaar in grafieken.

Het meten van de stroomsterkte in een serieschakeling op verschillende plaatsen in de stroomkring.