Profielfoto  kopie

Verbinding tussen verschillende godsdiensten

Lesidee van leonie oude voshaar · Primair onderwijs · Meer details
Categorieën
Doelgroep
Groep
Type
Brainstorm / informatieverwerking, Reflectie
Gemaakt op
23 apr 2015

In dit lesidee staat critical thinking (een basisvaardigheid uit de 4C's, 21e eeuwse vaardigheden) centraal. Het lesidee is uitgewerkt voor de bovenbouw van het basisonderwijs.

Opdracht

Zie het stappenplan voor de stappen die de leerlingen nemen. 

Tijdens de opdracht staan de volgende geloven centraal:
Christendom Jodendom Islam Boeddhisme Hindoeïsme  Humanisme Houd ook rekening met de rolverdeling tijdens het groepswerk, geef iedere leerling een taak. 

Ieder groepje levert het volgende op:
Brainstorm in PoppletEerste uitwerking in PagesUitwerking OF een poster in Pages OF een boekje in BookCreator OF een presentatie in KeynoteKlaarwerk: stripverhaal in ComicLifeReflectie: hoe komen de bekende geloven terug in de media (mondeling of schriftelijk)

Leerdoel

De leerlingen leren verschillende godsdiensten kennen en gaan vervolgens beoordelen hoe deze godsdiensten in de media naar voren worden gebracht.

Voorwaarden

 • Internetverbinding
 • Informatie over bovenstaande geloven
 • Apps geïnstalleerd op de iPads

Stappenplan

 1. Groepjes maken. Ieder groepje heeft zijn eigen geloof. Ongeveer 6 kinderen per opdracht.
 2. Kinderen verdelen de volgende rollen; voorzitter, tijdbewaker, notulant.
 3. Ieder groepje brainstormt over het geloof en maakt een mindmap in Popplet.
 4. De kinderen zoeken informatie over het geloof. Dit doen ze middels internet, boeken, interviews, eigen bronnen. Ieder groepje maakt een korte samenvatting op 1 A4 in Pages. Ze presenteren dit aan elkaar binnen hun eigen groepje.
 5. De kinderen gaan in tweetallen aan de slag en maken OF een poster in Pages OF een boekje in BookCreator OF een presentatie in Keynote over hun geloof
 6. Als de leerlingen klaar zijn kunnen ze hun geloof ook in een strip met ComicLife presenteren
 7. Terugkoppeling van opdrachten en voortgang eigen groepje.
 8. Presenteren voor de groep.
 9. Kies uit Christendom, Jodendom en Islam en vergelijk je opgedane kennis met het huidige beeld dat de media schetst (internet, mediafilmpjes, politiek, jeugdjournaal, kidsweek, nu.nl, kranten). Maak je afspraken en bevindingen gereed voor het afsluitende klassengesprek.

Reageer op dit lesidee

Wil je reageren? Log in of meld je aan.

Wees niet verlegen

Schrijf de eerste reactie en laat leonie weten wat je van dit lesidee vindt.

Bekijk ook deze lesideeën van leonie

Ik gebruik de app als vervanging voor mijn taalles aangaande woordenschat ontwikkeling.