Image

Maquette bouw

Lesidee van karel Leemreize · Voortgezet onderwijs · Meer details
Categorieën
Doelgroep
Groep
Lesidee van
Gemaakt op
16 feb 2015

Ontwerpen, tekenen en bouwen maquette appartementencomplex.

Opdracht

De opdracht is, in groepjes van 2 of 3 leerlingen, het ontwerpen, tekenen en maken van een maquette van een appartementencomplex inclusief de infrastructuur (parkeerplaatsen, looppaden, toegangsweg(en), park, speeltuin en dergelijke. Maar hoe dat er uit komt te zien, dat mag je per groep, zelf bepalen. Voor deze opdracht krijgen jullie in totaal 10 lesuren de tijd (5 blokuren). De opdracht heeft 4 doelstellingen: 1. Dat jullie een isometrische tekening van een appartementencomplex kunnen maken.2. Dat jullie ieder een eigen onderdeel van de fysieke maquette kunnen maken, zodat het een geheel wordt. 3. Dat jullie weten dat je naar elkaar moet luisteren om tot een goed eindproduct te komen. 4. Dat jullie je eigen ontwerpen met goede argumenten kunnen verdedigen . Beschikbare materialen:  De maquette wordt gemaakt op een MDF plaat van 297 x 420 mm (A3 formaat).  Voor het gebouw gebruik je MDF-latten van 40 x 600 mm.  Tussen de verdiepingen gebruik je triplex latten van 3 x 600 mm.  Voor de infrastructuur kun je allerlei materialen gebruiken zoals: o Crêpepapier o Gekleurd papier.o Chenille draad o Plexiglas o IJzerdraad o Kunststof o Hout o Textiel o Zand o Enzovoort Tekenen op isometrische papier . (individueel, maar mogen niet hetzelfde zijn als je andere groepsleden.  De tekeningen zijn alleen van het gebouw en op schaal 2:1 cm (maat werkelijkheid is 2x zo groot als op tekening.  De appartementen zijn 4 bij 4 cm.  Het gebouw moet uit minimaal 20 appartementen bestaan.  Het gebouw moet minimaal uit 4 verdiepingen bestaan. Een verdieping is 1,5 cm. Tekenen op A3 ruitjespapier. Plattegrond van het complete complex, dus met parkeerplaatsen, toegang paden, speelvoorzieningen, stuiken, bomen enz.( Plattegrond is tekenen wat je ziet als je er van boven op kijkt. Voor de gehele opdracht krijg je 4 beoordelingen, Tekeningen (individueel).  Samenwerking met je mede groepsleden (individueel).  De maquette (groep).  Samenwerking als groep. Indeling van de opdracht. Fases van de opdracht Wat doen we? 1. Introductie van de opdracht door docent. Uitleg over de opdracht met behulp van dit mapje. 2. Zelf verkennen van de opdracht. Ga in de aangewezen groep de opdracht eerst individueel doorlezen, daarna met elkaar bespreken en omschrijven in jullie eigen woorden. Dit is groepsopdracht 1. (Zie bijlage 1) 3. Kies één van de voorbeelden, zoek er één op internet of ontwerp zelf een appartementencomplex die je uit wilt werken. Bespreek dit in je groep. Zie voorbeelden in bijlage 2. Je mag gebruik maken van internet om voorbeelden op te zoeken. Ieder groepslid heeft een ander ontwerp (voorbeeld). 4. Maak individueel een isometrische tekening op isometrisch tekenpapier. Zie voorbeelden in bijlage 2. Je mag gebruik maken van internet om voorbeelden op te zoeken. De tekening maak je in bijlage 8 (schaal 1 : 2). Alle tekeningen lever je ook in aan het eind van de opdracht. 5. Bespreek de uitgewerkte isometrische tekeningen. Beslis welk ontwerp jullie groep daadwerkelijk gaat bouwen. Beschrijf 4 argumenten waarom jullie groep voor het gekozen ontwerp hebben gekozen. Dit is groepsopdracht 2 uit bijlage 1. 6. Teken individueel een plattegrond van het appartementencomplex. Maak op A3 ruitjespapier individueel een plattegrond (in gekleurd en af). Alle tekeningen lever je ook in aan het eind van de opdracht. 7. Bespreek met elkaar welke plattegrond je daadwerkelijk gaat bouwen. Beschrijf 4 argumenten waarom jullie groep voor het gekozen ontwerp hebben gekozen. Dit is groepsopdracht 3 uit bijlage 1. 8. Maak een Plan van Aanpak (PvA). Zie bijlage 3. Vul de lijst in binnen jullie groep. 9. Maak de maquette Gebruik de tekeningen en PvA als leidraad voor het fysiek maken van de maquette. Let op de tijd en materialen. 10. Evaluatie: Bespreek in je groep het groepsproces tot nu toe. Doe de bespreking volgens het beoordelings- formulier in bijlage 4. Lees dit goed door en bespreek de punten binnen je groep. 11. Vul de beoordelingslijsten is. Zie bijlage 5, 6 en 7. Maak van bijlage 5 een kopietje zodat ieder groepslid er één in kan vullen (vergeet niet je naam) 12. Bedenk hoe jullie, als groep, de maquette presenteren aan de opdrachtgever (docent) Maak als groep een duidelijke afspraak wie en wat je gaat vertellen om je maquette te verdedigen. Hoe kom je tot je cijfers? 13. Eind evaluatie klassikaal. Docent bespreek kort het verloop van de afgelopen les samen met de leerlingen.

Leerdoel

Een goed ontwerp verdient een goede presentatie.  Een maquette is voor een architect of ontwerper een uitstekend middel om zijn ontwerp of concept te visualiseren.  Voor projectontwikkelaars is het een overtuigende presentatie om gemeenten te informeren over hun stedenbouwkundige plannen.  Een maquette schept ruimtelijk inzicht en overzicht.  Een maquette geeft een helder en duidelijk beeld van een complex.  Makelaars kunnen een maquette gebruiken om potentiële kopers een goed beeld te geven van het nog te bouwen complex. Voor de toekomstige bewoners komt zo een beeld van de omgeving goed tot leven.

Reageer op dit lesidee

Wil je reageren? Log in of meld je aan.

Wees niet verlegen

Schrijf de eerste reactie en laat karel weten wat je van dit lesidee vindt.