Large

Marcel van Wijk

onderwijskundige · Meer details

Onderwijskundige, serious game designer, homo ludens, neerlandicus

Eduapper sinds
januari 2013
Toon

Apps die je prikkelen met een korte vraag of opdracht en je leerproces zo op gang brengen.