Image

Vo lessen

Bij Fortuna 14 hoort het verhaal van Marcus Curtius. Hierover heb ik met iMovie een kort filmpje gemaakt van krap 2 minuten

De leerlingen bekijken een Klokhuis filmpje met een quiz over Karel de Grote.Tijdens het filmpje worden multiple choice vragen gesteld die de leerlingen met de online Quiz site ...

Met behulp van een informatieblad maken de kinderen de waterkringloop beeldend met een popplet

De leerlingen maken met behulp van i Movie een filmpje om andere leerlingen te enthousiasmeren voor het boek.

Wat zijn Kernwoorden. Maak een verhaal met deze kernwoorden. Haal Kernwoorden uit een verhaal.

De kinderen rekenen de vertraging, vluchttijd en tijdverschil in verwachte en geplande aankomsttijd uit.

Aan de hand van de app Vital Signs Camera kun je een grafiek laten generen van je hartslag en ademhaling, door je gezicht te scannen.Deze grafiek kun je in Explain Everything la...

Op veel scholen is men bezig met 21e eeuwse vaardigheden. Welke vaardigheden dit zijn, staan in het volgende model beschreven: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-v...

Leerlingen maken in Explain Everything een informatief filmpje, waarbij ze laten zien en horen wat een voedselketen is.

CSG Het Noordik

Op veel scholen is men bezig met 21e eeuwse vaardigheden. Welke vaardigheden dit zijn, staan in het volgende model beschreven: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-v...

Bekijk via de TED app een TED-Talk en maak aan de hand hiervan een Prezi.o.a. voor het vak Engels!